بستن منو
img button qias school1img button qias school2
مدارس قیاس

مجموعه مدارس قیاس باحضور کادر مدیریتی، آموزشی، مشاوره ای و اجرائی مشترک با مدارس سمپاد(تیزهوشان) تاسیس گشته و تحت نظارت و برنامه ریزی معاون آموزشی سابق سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مشغول به فعالیت می باشند.

در سایه الطاف خداوند و همت دانش آموزان ، این مدارس توانسته اند در مدت زمانی کوتاه انبوهی از افتخارات متعدد آموزشی، پژوهشی و تربیتی را فراهم سازند.

 • img_school21
 • img_school19
 • img_school11
 • img_school22
 • img_school6
 • img_school10
 • img_school2
 • img_school3
 • img_school14
 • img_school12
 • img_school8
 • img_school24
 • img_school23
 • img_school5
 • img_school20
 • img_school7
 • img_school13
 • img_school26
 • img_school28
 • img_school25
 • img_school9
 • img_school4
 • img_school16
 • img_school29
 • img_school27
 • img_school17
 • img_school15
 • img_school18

 

 

مطالب مرتبط ...