بستن منو

 

 adabiat jame tizhoshan kazemi maryam

عنوان کتاب :

ادبیات جامع تیزهوشان ششم ابتدایی

معرفی کتاب:

کتاب حاضر، حاصل سال‌ها علم اندوزی، تجربه، تدریس و تألیف کتب گوناگون می‌باشد که مجموعه‌ای از درس‌نامه‌ها به همراه نکات ضروری و مهم برای دانش‌آموزان مستعد و توانمند با هدف آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های ورودی مدارس برتر و تیزهوشان آماده گردیده است.

نویسنده :

مریم کاظمی میقانی

از سری کتاب‌های :

مهمات

ناشر :

انتشارات چرو

چاپ:

اول

سرفصل ها :

فصل اول : جمله / انواع جمله / ترتیب اجزای جمله / نهاد و گزاره / شبه جمله / شمارش تعداد جملات

فصل دوم : فعل / شخص / زمان فعل / بن فعل / شناسه / فعل لازم و متعدّی / فعل کامل و ناقص (اِسنادی) / فعل افعال

فصل سوم : اسم / مفرد و جمع / جمع مکسّر / اسم جمع / اسم ساده و غیر ساده / وند

فصل چهارم : نقش‌ةای دستوری

فصل پنجم : ضمیر / انواع ضمیر / نقش‌های ضمیر / ضمیر مشترک

فصل ششم : صفت / انواع صفت / ترکیب وصفی و اضافی / روش تشخیص ترکیب وصفی و ترکیب اضافی

فصل هفتم : حرف / حرف اضافه / حرف ربط

فصل هشتم : قید

فصل نهم : نظم و نثر / اجزای شعر / قالب شعری / آرایه‌های ادبی

فصل دهم سئوالات چهارگزینه‌ای : سئوالات فصل اول (جمله) / سئوالات فصل دوم (فعل) / سئوالات فصل سوم (اسم) / سئوالات فصل چهارم (نفش‌های دستوری) / سئوالات فصل پنجم (ضمیر) / سئوالات فصل ششم (صفت) / سئوالات فصل هفتم (حرف) / سئوالات فصل هشتم (قید) / سئوالات فصل نهم (نظم و نثر)

فصل یازدهم : 4 نوبت آزمون‌های شبیه سازی شده / آزمون ورودی تیزهوشان سال 95 – 1394 / پاسخنامه

بخشی از کتاب :

این مجموعه در دوازده فصل، تدوین یافته است؛ فصل اول تا نهم به درس نامه پرداخته‌ایم؛ فصل ده، سئوالات و پرسش‌های مربتط با فصل‌های گذشته به صورت طبقه‌بندی ارائه گردیده است و در فصل یازدهم، چهار آزمون شبیه سازی شده و آزمون ورودی تیزهوشان 95 – 1394 را جهت سنجش آموخته‌های داوطلبین قرار داده‌ایم.

در فصل پایانی پاسخ‌نامه‌های کاملاً تشریحی برای عزیزانمان آماده کرده‌ایم.

لینکها :

خرید اینترنتی کتاب

 

کلمات کلیدی : ادبیات جامع، تیزهوشان، ششم ابتدایی,جمع بندی

مطالب مرتبط ...