نتایج آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان دخترانه حنانه (وابسته به مرکز رویش استعدادهای جوان)

آزمون ورودی پایه دهم دبیرستان دخترانه حنانه (وابسته به مرکز رویش استعدادهای جوان) با شرکت قریب به یک هزارنفر از دانش آموزان مستعد شهر تهران در تاریخ 2/2/95 در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

دانش آموزان محترم می توانند با ثبت شماره داوطلبی (مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون) نتیجه آزمون خود را مشاهده کنند.

 

نتیجه آزمون دانش آموزان یکی از سه حالت زیر می باشد :

1- دعوت به مصاحبه:

در این حالت داوطلب توانسته است با کسب حد نصاب لازم در آزمون در لیست اسامی چند برابر ظرفیت کلاس های پایه دهم دبیرستان حنانه قرار گیرد که طی تماس تلفنی از سوی مرکز رویش استعدادهای جوان به مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد. لازم به ذکر است که قبولی در آزمون ورودی به معنای پذیرفته شدن قطعی دانش آموز نبوده و این دانش آموزان در صورت پذیرفته شدن در مصاحبه حضوری می توانند در دبیرستان ثبت نام نمایند.

2- پذیرش ذخیره:

با توجه به ظرفیت محدود کلاس های پایه دهم، داوطلب در لیست ذخیره قرار گرفته است. این دانش آموزان در صورت افزایش ظرفیت دبیرستان یا عدم پذیرش مصاحبه شوندگان دیگر، به ترتیب اولویت نمره کسب شده به مصاحبه دعوت می شوند که در صورت پذیرفته شدن در مصاحبه حضوری می توانند در دبیرستان ثبت نام نمایند.

3- عدم پذیرش:

در این حالت دانش آموز علی رغم توانمندی وشایستگی متاسفانه موفق به کسب حد نصاب لازم جهت پذیرش در آزمون نشده است. امید آنکه در آینده ای بسیار نزدیک شاهد موفقیت های این دانش آموزان در عرصه های دیگر باشیم.

 

توضیحات:

به منظور جذب دانش آموزان توانمند و در راستای حمایت از نفرات پذیرفته شده دانش آموزان (در صورت پذیرفته شدن در مصاحبه) با توجه به رتبه آزمون خود می توانند از تسهیلات تخفیفی شهریه به شرح ذیل برخوردار شوند:

رتبه های اول تا سوم آزمون از 30% تخفیف شهریه بهره مند می باشند.

رتبه های چهارم تا نهم آزمون از 20% تخفیف شهریه بهره مند می باشند.

پذیرفته شدگان رتبه های بعدی از 10% تخفیف شهریه بهره مند می باشند.

دانش آموزان ذخیره در صورت قبولی در مصاحبه می بایست شهریه خود را به صورت کامل بپردازند.

 

نکات قابل توجه :

- جهت جستجوی نتایج کد داوطلبی 6 رقمی شرکت کننده را وارد نمایید.

- درصورت عدم مشاهده نتیجه آزمون خود با شماره تلفنهای روابط عمومی مرکز تماس حاصل فرمایید.

 

جستجوی نتایج از طریق کد داوطلبی ( 6 رقمی)..........کلیک نمایید

  
کد داوطلبي خود را بطور صحيح وارد نماييد. (6 رقم)          
 

نتایج جستجو